• NUO AMATO PRIE VERSLO: Kursas
Pardavimo ir klientų aptarnavimo procesai

PO VIDEO SEMINARO JŪS GEBĖSITE

TEMOS APRAŠYMAS

Tuo atveju, kai įmonės gamybos ar paslaugų teikimo pajėgumai yra gerokai didesni, nei jų realus apkrovimas, o užimama rinkos dalis mažesnė nei 30 proc., vienintelis kelias padidinti įmonės pajamas ir pelningumą – užtikrinti kuo daugiau užsakymų. Tokiu atveju visos įmonės pralaidumas ir jo augimas priklauso nuo naujų pardavimų didėjimo, todėl pardavimai yra neginčijamas įmonės, kaip sistemos, apribojimas.

Paslaugų įmonėse įprasta, kad pardavėjai dirba autonomiškai, todėl įmonės pardavimai yra priklausomi nuo pardavėjų sėkmės/nesėkmės. Tai reiškia, kad pardavimų veikla nėra sistemiškai gerinama, o tai nulemia, kad neišnaudojamos pardavimų galimybės (potencialas).

Norint per trumpą laiką ženkliai padidinti įmonės pralaidumą, būtina susitelkti į apribojimą ir jį maksimaliai išnaudoti. Todėl būtina užtikrinti, kad pardavimų srityje dirbantys žmonės dirbtų sistemiškai, o sistema savo ruožtu užtikrintų maksimalų naujų sutarčių (kontraktų) kiekį, augančią jų vidutinę vertę ir nuolatinį pardavimų veiklos tobulinimą.

Esant didelei konkurencijai ir stagnuojančiai paklausai, gamintojai susiduria su spaudimu mažinti kainas. Todėl siekiant pelningumo būtina užtikrinti, kad pardavimų skyrius sugebėtų parduoti klientams pridėtinę vertę ir darytų (pardavinėtų) tai sistemiškai bei nuolat tobulinant procesą.

KODĖL REIKĖTŲ PAKEISTI LIGŠIOLINIUS PARDAVIMŲ SKYRIAUS VEIKLOS PRINCIPUS?

KĄ KONKREČIAI REIKĖTŲ PAKEISTI?

“Neįmanoma pagerinti to, ko nematuoji”

Į KĄ KEISTI? KĄ ĮSIDIEGTI?

Matuojant pardavimų veiklos efektyvumą stebėti šiuos rodiklius, bei užtikrinti nuolatinį jų gerinimą:

SEMINARO PROGRAMA